Online verkoop contract

Leest u astublieft het contract voordat u gebruik maakt van onze website. Door toegang te hebben of gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u niet akkoord gaan met de onderstaande voorwaarden, kunt u er voor kiezen de website te verlaten of om geen gebruik te maken van de website. www.digiturk.eu kan op ieder moment de voorwaarden veranderen. Op het moment dat de veranderingen op de website worden geplaats, zullen deze per direct van toepassing zijn. U gaat er mee akkoord om regelmatig het contract te herzien, om te kijken of er veranderingen van toepassing zijn. Door verder te gaan met het bezoeken van de website gaat u tevens akkoord met de veranderingen die hebben plaats gevonden in het contract.

De ene kant is www.digiturk.eu / www.digiturk.at en www.ligtv.at (dit contract wordt hierna WEB SITES genoemd)

Aan de andere kant bent u de gebruikers van de WEBSITES die deze WEBSITE zullen gebruiken of gebruiken (hierna USER genoemd bij dit contract)

Bepalen van de voorwaarden waaronder het gebruik van de WEBSITE van onderwerp is en het bindend en afdwingbaar maken ervan.

ARTIKEL 2
A) A) De gebruiker mag absoluut geen afbeeldingen of geschreven inhoudt downloaden op zijn/haar computer. Ook mag de inhoud niet gekopieërd, vermenigvuldigd of op andere website weergeven worden. Als de gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden en de website loopt hier door beschadiging op, dan moet de gebruiker de eisen van de website accepteren zonder dat er sprake hoeft te zijn van een waarschuwing. Ook moet de gebruiker de compensatie accepteren.De gebruiker gaat er mee akkoord met de verklaring en de verplichting om dit bedrag te betalen.
B) De foto’s, video’s en de geschreven inoud mag niet geplaatst worden op een andere website. Ook mag de link niet geplaatst worden zonder toestemming. Mocht de gebruiker zich niet houden aan de de artikelen en richt hier mee schade aan de website, dan wordt de gebruiker per direct verplicht om zonder waarschuwing de schade te vergoeden.
C) De website mag op geen enkele voorwaarden weergeven worden op een andere website door middel van frame, i-frame en soort gelijke manieren.
D) De GEBRUİKER accepteert, dat de WEBSİTE in geen enkele opzicht verantwoordelijk is en garantie geeft voor virussen, wormen, trojaanse paarden en soort gelijke code’s en materialen, die er op gericht zijn om schade aan te richten via gedownload materiaal. De GEBRUİKER is verantwoordelijk voor het installeren en updaten van het systeem om virussen, wormen, trojaanse paarden en soort gelijke schadelijke code’s te voorkomen. Mocht de GEBRUİKER of een derde persoon hier door schade oplopen, dan is de WEBSİTE niet verantwoordelijk.
E) De GEBRUİKER accepteerd alle risico’s en verantwoordelijkheid, die kan ontstaan door het gebruik van de website. De WEBSİTE geeft de inhoud en de elementen weer zoals ze zijn. İnformatie over de WEBSİTE of service die wordt verleent, informatie wordt weergeven
F) De GEBRUİKER van de website gaat er mee akkoord de volgende regels niet uit te voeren;
Huidige wetten van Türkije , het internationale contract of wetten van andere landen worden op geen enkele manier geschonden.
Wetten van Türkije, internationale contracten waarbij Turkije is betrokken, andere internationale contracten en wetten van andere landen worden niet geschonden. Ook is het uit strengste verboden en strafbaar om berichten, informatie, afbeeldingen , software , gegevens te plaatsen waarmee er wordt; beledigd, bedreigd, ten onrechte beschuldigingd en/of misbruik wordt gemaakt van de privacy.
Het is niet toegestaan om als de eigenaar/ eigenaren, medewerkers, de host van de WEBSITE of andere derde personen zich voor te doen als een vertegenwoordiger van het bedrijf. Ook is het niet toegestaan om negatieve informatie over de website te verspreiden aan de mensen of aan bedrijven.Het is voor de medewerkers van de WEBSITE niet toegestaan om de inhoud van de website te veranderen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om informatie(verzonden door zakelijke personen), grafieken, geregistreerde merken,zakelijke titels, namen en of inhoudelijke materiaal te veranderen of te verwijderen van de website.
Virussen,trojaanse paarden, spionage programma’s, dialer programma’s en soort gelijke programma’s,materialen en codes met slechte bedoelingen mogen niet geplaatst worden,
Contact gegevens of bronnen van de website mogen op geen enkele manier wegenomen of ontnomen worden van de GEBRUIKER.
Kostenloze reclame,promotie materiaal, junk mail(spam), ketting brieven, zakelijke ideeën en/of aankondigingen mogen niet geplaatst worden. Ook is het niet toegestan om zakelijke informatie, afbeeldingen, geluidsfragmenten, grafieken en ander materiaal mogen niet geplaatst of overgedragen worden.
Er mag geen gebruik worden gemaakt van framing en soort gelijke technologie om de website te gebruiken voor eigen doeleinden. De opmaak van de website mag ook niet veranderd worden.
G) De WEBSITE is niet verantwoordelijk voor rechtzaken of strafzaken die zijn ontstaan door het gebruik van de WEBSITE. De WEBSITE is niet verantwoordelijk voor problemen, kosten en/of verlies dat is ontstaan door de gebruiker of derde personen.
H) Mocht de GEBRUİKER zich niet houden aan het opgegeven contract, dan wordt er door de eigenaar van de website(Krea İçerik Hizmetleri en Prodüksiyon Anonim Şirketi) per overtreden regel een geld boete berekend van 25.000 USD(vijfentwintigduizend Amerikaanse dollar). De gebruiker gaat er mee akkoord met de verklaring en de verplichting om dit bedrag te betalen en gaat er tevens mee akkoord om geen vermindingering te vragen bij de rechtbank.
C) WEB SİTESİ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
D) KULLANICI, WEB SİTESİ’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.
E) KULLANICI, WEB SİTESİ’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİ siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
F) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
Bu WEB SİTESİ’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
WEB SİTESİ içeriğine WEB SİTESİgörevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlıkodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını
Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.
G) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICI’cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
H) KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde WEB SİTESİ’nin sahibi Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi’nin cezai şart olarak her bir ihlal için 25.000 USD’yi (Yirmibeşbin Amerikan Doları) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ARTIKEL 3
De WEBSİTE is op geen enkele manier verantwoordelijk over het volgende;
A) De GEBRUIKER is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van alle gedownloade materiaal, service, informatie, processen en alle andere soorten materiaal. Mocht een van deze materialen te laat geleverd worden, levert de gebruiker half werk op of raakt de gebruiker informatie kwijt en levert dit schade op aan de website. Dan is de WEBSITE en/of de aangestelde vertegenwoordiger hier niet verantwoordelijk voor. Ook als de aangestelde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld, is deze hier niet verantwoordelijk voor.
B)De WEBSİTE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de fouten, die zijn weergeven in de website.Ook is de website niet verantwoordelijk voor fouten die zijn ontstaan door materiaal en/of informatie dat is gedownload.
C) De GEBRUİKER is verantwoordlijk voor alle (BTW)kosten, de updates en de verzorging en de veiligheid van zijn/ haar eigen telefoon, internet en/of computer. Mochten er problemen ontstaan op een van deze apparaten, dan is de GEBRUİKER hier zelf verantwoordelijk voor.
D)Mocht de GEBRUİKER de wetten en regels van de website of artikelen van het opgestelde contract overtreden. Dan zijn alle kosten, inclusief rechtzaak kosten en advocaat kosten voor de gebruiker. De WEBSİTE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de kosten.
E) Mochten gerechtelijke autoriteiten of de WEBSITE er achter komen dat de GEBRUIKER de website gebruikt voor illegale doeleinden en mocht hier bewijs voor zijn. Dan kan de huidige of de vorige gebruiker van de WEBSITE er voor kiezen om informatie achter te houden.
F)De voorzieningen op het gebied van compensatie en het gebruik van de website kan worden gebracht op de rekening van de GEBRUIKER door de medewerkers, vertegenwoordigers, sponsoren en de licentie houders va de website.
G) Mocht de gebruiker gebruik maken van beledigingen,kwetsende woorden, scheldwoorden of illegale praktijken. Dan is de WEBSITE en/of Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi hier niet verantwoordelijk voor

ARTIKEL 4
De GEBRUIKER is zich bewust van het gebruik van internet. De GEBRUIKER houdt zich aan de wetten rondom het internet, gevens, email en wetten rondom de privacy. Ook gaat de GEBRUIKER er mee akkoord om zich te houden aan alle nationale wetten en andere wetgevingen. Het is hierbij vooral van belang dat de GEBRUIKER zich houdt aan de Turkse wetten of de wetten en andere wetgeving waarin de gebruiker zich bevind

ARTIKEL 5
INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE INHOUD VAN ALLE GEBRUIKERS OVER DE PRESENTATIE VAN DE GOEDEREN EN DIENSTEN MET DE GEBRUIKER EN ENIGE DERDE OP DEZE WEBSITE OF DOOR DE GEBRUIKER OP DE WEBSITE, EN DE BETALING EN LEVERING EN ALLE ANDERE BEPALINGEN, VOORWAARDEN, correspondentie of zakelijke relatie en enige andere relatie tussen USER en alleen een derde persoon. De GEBRUIKER gaat ermee akkoord dat de WEBSITE niet aansprakelijk is voor enig verlies, schade of enige andere vorm van incidentele schade of gevolgschade als gevolg van een dergelijke relatie.

ARTIKEL 6
De gebruiker gaat er mee akkoord, dat hij/zij geen enkele controle heeft over de linken en bronnen op de WEBSITE. De website heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de linken en websites die worden weergeven. En neem dus ook geen verantwoordelijkheid over de inhoud, reclame, producten of andere materiaal dat wordt weergeven via de bronnen of de linken. De GEBRUIKER gaat er mee akkoord, dat op het moment dat er problemen ontstaan door de inhoud,producten en service die wordt weergeven door de verschillende linken of de bronnen, dan is de WEBSITE niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies.

ARTIKEL 7

Mocht er misverstanden ontstaan tussen de partijen door dit contract, dan zijn alle artikelen of delen van artikelen te verklaren van uit de wetten en/of de wetgeving van TURKIJE. De partijen gaan hier onvoorwaardelijk mee akkoord. Mochten er misverstanden ontstaan door dit contract, dan worden de rechtzalen en incassobureaus in Istanbul er bij betrokken.

ARTIKEL 8
A) In het geval van missende artikelen in het contract, betekend het voor de WEBSITE niet, dat de website afziet van oordelen en rechtsregels.
B)De relatie en verhoudingen tussen de partijen, de zakelijke toepassingen en de waarden en normen zijn niet van invloed op de wet en regelgeving van dit contract. Alle rechten zijn voorbehouden- dus het is niet mogelijk om het contract te veranderen.


1 Star (No Ratings Yet)